WiFi használata

Mi a különbség az EFOP és TIOP eszközök között?

TIOP-1.1.3-12/1 (Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban) projektben az intézmények pályázhattak, az iskolákban dolgozó pedagógusok megfelelő minőségű és korszerű infokommunikációs technikával és eszköztárral való ellátásának céljából, Access Pointok használatára, biztosítva ezzel az intézmény kiemelt helyiségeinek wifi-vel való lefedettségét. Azon intézmények, ahol az eszközök felszerelésre kerültek, vállalták, hogy az eszközöket üzemeltetik és használják.

A kihelyezett eszközöket akkor is csatlakoztatni szükséges a routerhez, ha annak végleges helyére való beszerelése folyamatban van (az eszközök Sulinet felügyelete és egységes konfigurációjának kezelése végett).

Az AP üzemszerű működéséhez szükséges feltételek:

 • az AP-t a Sulinet routernek a 7. portjára vagy a darabszámtól függően onnan visszafelé lévő portokba kell csatlakozatni és a portok beállításait az Önkiszolgáló Sulinet Dashboardon ellenőrizni szükséges
 • az eszköz az áramellátást az UTP kábelen kapja, ezért szükséges a kapott PoE táp felhasználása
 • a PoE tápot az AP közvetlen közelébe kell elhelyezni
 • max. 100 m-re lehet aktív eszköztől, beleszámítva a PoE tápegység mindkét szakaszát is
 • UTP kábel típusa: Cat5e vagy Cat6 kell legyen

Az AP működésének ellenőrzéséhez szükséges feltételek:

 • csak az az AP legyen bekapcsolva/áram alatt, melyet ellenőrizni szeretnénk
 • aktív felhasználónév és jelszó az eduroam rendszerhez
 • eduroam rendszerhez szükséges segédprogram telepítése a használni kívánt eszközön

EFOP 324 projektben A Digitális Oktatási Stratégiában meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében valamennyi köznevelési intézményben biztosítani kell a megfelelő internetes sávszélességet, illetve az osztálytermeket és a közösségi tereket lefedő központilag menedzselt WiFi-szolgáltatást.
A WiFi-lefedettség biztosítása országosan megtörténik a Klebelsberg Központ tankerületei által fenntartott köznevelési és a szakképző intézményekben, valamint a Közép-Magyarország régióban (KMR) valamennyi további állami fenntartású oktatási intézményben is.

A telepítések folyamatosan zajlanak, a telepítést megelőzően az intézmények értesítést kapnak, hogy tervezetten 1-2 hónap előzetes felkészülési idő álljon rendelkezésre a felmérési feladatok megkezdéséig.

Az érintett intézményekben a TIOP projekt kapcsán kihelyezésre került Access Pointok leszerelésre kerülnek.

Bővebb tájékoztatás
http://kifu.gov.hu/kozos_diop , valamint
https://sulinet.niif.hu/tajekoztatok oldalakon található.

 

A Wifi-hálózaton használható SSID-k:

EDUROAM – hálózat (EFOP és TIOP projekt kapcsán kihelyezett eszközöknél)

GUEST_VENDEG – hálózat (csak EFOP projekt kapcsán kihelyezett eszközöknél)

 • Csatlakozás után automatikusan megnyílik az alapértelmezett böngészőben a captive portál, ahol a feltételek elfogadása után be kell jelentkezni. Az eszköz ezt követően kap IP címet.
 • Terv szerint kikapcsolható lesz, valamint jelszóval védett. (Fejlesztés alatt)
 • Bizonyos Android kliensek esetén a bejelentkezés során nem adja fel a captive portált:
  • Ilyenkor böngészőt kell nyitni, ahol feljön a bejelentkező ablak (mindegy milyen oldalt, úgyis a bejelentkező fog megnyílni). Ez nem probléma csak egy működési mód, amit a felhasználónak figyelembe kell vennie. Ezt nem tudtuk dokumentálni (pl. képernyőmentés vagy video), mert a tesztkörnyezetünkben ilyen készüléket nem találtunk.

Saját SSID –  hálózat (csak TIOP projekt kapcsán kihelyezett eszközöknél)

 • Az intézmény által szabadon választott hálózati azonosító, egyedi jelszóval.
 • Ki/Be kapcsolható.
 • Beállítása a Dashboardon lehetséges: https://sulinetadmin.niif.hu/

Hibaelhárítás:

Nem tud kapcsolódni az intézmény által, a Dashboard felületen a 'WiFi' menüben létrehozott hálózathoz

Ellenőrizze, hogy:

    biztosan jól adta-e meg a hálózat létrehozásakor a jelszót? Ha bizonytalan, adjon meg új jelszót! A jelszó módosítása és a saját SSID létrehozása is csak másnap 00:30-kor lép érvénybe!
    amennyiben több Access Point került az intézménybe, azok mind megfelelően be vannak-e kábelezve közvetlen vagy közvetett módon a Cisco 892FSP routerig! Ellenkező esetben a kapcsolódó eszköz nem kap IP címet a routertől. Okát lásd az előző felsorolás 4. pontját!
    amennyiben közvetett módon csatlakozik az Access Point a Cisco 892FSP routerre az intézmény tulajdonában lévő menedzselhető (VLAN-okat kezelő) vagy nem mendezselhető (VLAN-okat NEM kezelő) switch(ek)re, úgy - menedzselhető switch esetén - a 13-as VLAN van-e beállítva arra a portra, amelyre az Access Point kapcsolódik, illetve amennyiben trönk ezen switch uplinkje, úgy a trönkön engedélyezve van-e a 13-as VLAN; illetve nem menedzselhető switch esetén biztosan a Cisco 892FSP router olyan portjába kapcsolódik-e az Access Point, amely a 13-as VLAN-ba tartozik!

Egyéb esetben kérjük, hogy tegyen bejelentést a Dashboard felületen, vagy e-mailben, vagy telefonon, melyben mondja el/írja le:

    annak az eszköznek a MAC címét (fizikai azonosítóját), amellyel kapcsolódni próbál akár az eduroam, akár a saját, Dashboardon beállított SSID-re,
    annak az Access Pointnak a MAC címét, amelyre kapcsolódni próbál. Az Access Point MAC címe az eszköz fali konzol felőli oldalán van. Több Access Pointot birtokló intézmény esetén az adott operációs rendszer lehetőségeit használja keresse meg, hogy a több Access Point közül melyiknek a jelét fogja.,
    egyéb, fontosnak gondolt közleményt és a pontos, esetlegesen a készülléken kijelzett hibát!